Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni

MİNES EĞİTİM ÖĞRETİM KÜLTÜR TURZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ ve AKADEMİN EĞİTİM ÖĞRETİM DANIŞMANLIK YAYINCILIK KÜLTÜR TURİZM GIDA SAN. LTD. ŞTİ. olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“Kanun”)’na uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır. İşbu bilgilendirme “Veri Sorumlusu” sıfatıyla MİNES EĞİTİM ÖĞRETİM KÜLTÜR TURZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ ve AKADEMİN EĞİTİM ÖĞRETİM DANIŞMANLIK YAYINCILIK KÜLTÜR TURİZM GIDA SAN.LTD.ŞTİ tarafından toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

KVKK uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, MİNES EĞİTİM ÖĞRETİM KÜLTÜR TURZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ bünyesinde faaliyet göstermekte olan ÖZEL BAHÇELİEVLER TAD(TÜRK AMERİKAN DERNEĞİ) YABANCI DİL KURSLARI ve AKADEMİN EĞİTİM ÖĞRETİM DANIŞMANLIK YAYINCILIK KÜLTÜR TURİZM GIDA SAN.LTD.ŞTİ bünyesinde faaliyet göstermekte olan LTTC (LANGUAGE TRAINING & TESTING CENTER ) velileri, öğrencileri, öğretmenleri, çalışanları, aşağıdaki şekilde bilgilendirmekte ve KVKK’nın 10’uncu maddesinde belirtilen kapsamda aşağıdaki şekilde aydınlatmaktadır.

Kişisel Verileriniz kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Bu tip bilgiler; adınız, adresiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız, her türlü resim, her türlü video veya web sitemize ulaşırken kullandığınız bilgisayarın ip adresi gibi veriler olabilir. Bu bağlamda kişisel veriler, Şirketlerin ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi ve bu kapsamda gerekli işlerin yürütülmesi ancak açık rızanızın varlığı halinde söz konusu olur. Açık rızanın varlığı halinde; her iki kurumlarımıza ait ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili olarak tarafınızca iletişime geçilmesi, ve Şirketlerimizin ürün ve hizmetlerinden online ve fiziki eğitim olarak faydalanılması söz konusu olacaktır.

Kişisel verilerin kullanılması; Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesidir.

Kişisel verileriniz;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar ile,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere;

otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenecektir.

Tarafımızca işlenen kişisel veriler şunlardır ;

 • Kimlik (Ad-Soyad, Anne-Baba Adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali, Nüfus Cüzdanı Seri ve Sıra No, Tc Kimlik No, Kimlik Fotokopisi, Ehliyet, Cinsiyet Bilgisi, İmza, Vatandaşlık Bilgisi)
 • İletişim (Adres No, E-Posta Adresi, İletişim Adresi, Telefon No, İşyeri Adresi)
 • Hukuki İşlem (Kamu Makamlarıyla ve hukuki danışmanlarımızla yazışmalar)
 • Fiziksel Mekân Güvenliği (Öğrenci Giriş Çıkış Kayıt Bilgileri, Kamera Kayıtları)
 • Finans (Gelir Durumu, Borç Miktarı, IBAN Numarası)
 • Mesleki Deneyim- Eğitim bilgisi (Okul Bilgisi, Gidilen Kurslar, Dil Seviyesi, Meslek Bilgisi, Sınav Sonuç Bilgisi)
 • Sağlık Bilgileri (Sağlık Raporu, Kan Grubu, Kullandığı İlaç Bilgisi, Engellilik Durumu, Hastalık Bilgisi)
 • Diğer (Devamsızlık Durumu, Değerlendirme Notu, Ayrılma Nedeni, Üniversite İsteği, Kurs Tarihi, Talep Nedeni, Kurs Günleri, Ders Süresi)

Veri sorumlusu olarak kurumlarımız tarafından kişisel verileriniz eğitim öğretim hizmetlerinin yürütülmesi amacına uygun olarak aşağıda belirtilecek amaçlarla tutulmaktadır;

 • Eğitim faaliyetlerinin ve her türlü faaliyetlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Fiziksel mekan güvenliğini sağlamak,
 • Veri tabanı oluşturarak, listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, istatistiki bilgiler üretmek ve gerektiğinde bunları işin uzmanları ile paylaşmak ve bilgileri saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Kurumlarımız ve öğrenci hakkında bilgilendirme amacıyla doğrudan bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle irtibat kurmak,
 • Kurumlarımıza personel alımı için gerekli olan süreçlerde kullanmak,
 • Kayıt talebi almak, fatura kesiminde kullanmak ve ihtiyaç duyulduğunda sizinle irtibat kurmak,
 • İletişim alanında dil kurslarımızla ilgili haber, gelişme ve bilgilendirme ve reklam amaçlı sosyal medya, dijital ve basılı ortamlarda kullanmak.
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,
 • Online eğitimlere ulaşmak ve online eğitimlerle ilgili işlemler,
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Yukarıda ifade edilen amaçlar dışında kanun ve mevzuatlar tarafından öngörülen yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar dahilinde işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kurumlarımız hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, kurumlara, grup şirketlerine, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir. Kurumlarımız bu doğrultuda KVKK’nın 8’inci ve 9’uncu maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Bilgiler gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ile burada bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için yurt içinde tutulabileceği gibi yurtdışına da aktarılabilecektir. Kanunu’na uygun olarak işlenen kişisel veriler sunucuları yurtdışında bulunan bilişim uygulamalarında kullanılmaktadır. Bu uygulamaların kullanımı nedeniyle, Kanunun 9. maddesine uygun olarak, kişisel verileriniz yurtdışında bulunan Sunucu Hizmeti Sağlayıcılarına aktarılabilir.

İlgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve kanuni sürenin dolması hâlinde Kurumlarımızın kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

Kişisel verileriniz; Kurumlarımızın kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla Mili Eğitim Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi otoriteler, Bakanlıklar, yargı mercileri, kurumların hizmet aldığı Bankalar, Kurumlarımızın Avukatları ve hukuk birimi, Şirket faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için hizmet sunan ilgili departmanlar ile, Şirket adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışı hizmet sağlayıcılar ile, gerekli durumlarda resmi mercilerle, tedarikçi firmalarla, kamu kurumlarıyla, iş ortaklarımızla ve sigorta şirketleri gibi yetkili ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile paylaşılacaktır.

Yukarıda verilen amaçlar dışında Şirket faaliyetlerimiz ile bağdaşmayan herhangi bir kişisel veri aktarımı veri sahibinin açık rızası olmaksızın gerçekleştirilmeyecektir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Anayasa’nın 20nci maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur.

Bu doğrultuda KVKK’nun 11inci maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır. Kurumlarımız bu kapsamda, Anayasa’nın 20nci ve KVKK’nun 11inci maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi ÖZEL BAHÇELİEVLER TAD (TÜRK AMERİKAN DERNEĞİ) YABANCI DİL KURSLARI ve LANGUAGE TRAINING & TESTING CENTER şahsen veya mevzuata uygun olarak (örneğin noter vasıtasıyla) posta adreslerimize ve e-posta adreslerimize iletebilirsiniz.

ÖZEL BAHÇELİEVLER TAD (TÜRK AMERİKAN DERNEĞİ) YABANCI DİL KURSLARI;
info@taa-bahcelievler.com

LANGUAGE TRAINING & TESTING CENTER;
info@lttc.com.tr

Diğer İnternet Sitelerine Bağlantı

TAD (TÜRK AMERİKAN DERNEĞİ) BAHÇELİEVLER ŞUBESİ YABANCI DİL KURSLARI ve LANGUAGE TRAINING & TESTING CENTER internet sitesi diğer internet sitelerine bağlantılar içermektedir. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. ÖZEL BAHÇELİEVLER TAD (TÜRK AMERİKAN DERNEĞİ) YABANCI DİL KURSLARI ve LANGUAGE TRAINING & TESTING CENTER link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Genel Bilgilendirme Metninde Değişiklikler

İşbu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Genel Bilgilendirme Metni” veri korumayla bağlantılı hizmetlerimizdeki değişiklikleri duyurmak amacıyla, örneğin yeni hizmetlerin sunulmasında ve yürürlükteki yasal gereklilikleri yerine getirmek amacıyla, gerektiğinde değiştirilecektir.

Saygılarımızla,

MİNES EĞİTİM ÖĞRETİM KÜLTÜR TURZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ
TÜRK AMERİKAN DERNEĞİ BAHÇELİEVLER ŞUBESİ

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et